به اولین رویداد استارتاپ ویکند دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با محوریت گیاهان دارویی خوش آمدید..............زمان برگزاری رویداد: 19 الی 21 اسفند ماه 1395

جناب آقای دکتر کریم زارع

رئیس کل باشگاه پژوهشگران جوان کشور
مشاهده مطلب

جناب آقای مهندس قاسم سلیمانی

استاندار محترم استان چهارمحال و بختیاری
مشاهده مطلب

مدعو

ریاست محترم مرکز تحقیقات کشاورزی
مشاهده مطلب

مدعو

ریاست محترم سازمان نظام کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
مشاهده مطلب

مدعو

ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری
مشاهده مطلب

جناب آقای دکتر مهدی مرجانی

مشاهده مطلب