به اولین رویداد استارتاپ ویکند دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با محوریت گیاهان دارویی خوش آمدید..............زمان برگزاری رویداد: 19 الی 21 اسفند ماه 1395
 

 

آدرس دبیرخانه رویداد:

شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان فرهنگی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 

تلفن ثابت: 33351094 038          

همراه: 8320 175 0903   ،    8803 082 0914

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جهت ثبت نام و ارسال فرم ها:       

Email: bpjshk@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شماره حساب: 0105631236002

شناسه واریز: 010563123600286

بانک ملی به نام درآمدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

لطفا تصویر فیش واریزی به همراه فرم ها به ایمیل رویداد ارسال گردد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

جهت پیگیری اخبار و اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام :

 bpjshk@