به اولین رویداد استارتاپ ویکند دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با محوریت گیاهان دارویی خوش آمدید..............زمان برگزاری رویداد: 19 الی 21 اسفند ماه 1395
 

 نوآوری عامل پيشرفت کشورهای توسعه يافته و عامل حسرت کشورهای در حال توسعه می باشد. امروزه فناوری نقش اساسی در بهبود زندگی مردم ايفا می نمايد لذا استفاده از نظريات و تخصص جامعه نخبگان دانشگاهي و صنعتي براي برنامه ريزي جهت تقويت چرخه صنعت و تولیدات در زمینه های مختلف علوم ، مهندسی و به کارگیری یافته های جدید جهت بومی سازی و بکارگیری تکنولوژی های نوین، خلاقیت و نوآوری در جهان یک نیاز مهم می باشد. فناوری چه درون زا و مبتنی بر فعاليتهای تحقيق و توسعه داخلی باشد و چه با منشأ خارجی و برون زا تلقی شود، مستلزم مديريت بر فرآيند انتقال و توسعه می باشد. امروزه ضرورت توجه به وجود عناصر کاربردی در صنایع مختلف می تواند حتی پایه های تولید ناخالص ملی برای عرصه صادرات پایدار به کشورهای منطقه و جهان تلقی گردد لذا تقویت هرچه بیشتر این قبیل فناوری های نوین و توسعه آن موجبات باروری و خودباوری مردم یک کشور را نوعاً افزایش داده و آنرا به یک کشور مهم در جهان تبدیل می نماید. آنچه مسلم است حرکت به سوی توسعه و پویایی زمانی محقق خواهد شد که زیرساخت های علمی وعملی مناسبی موجود باشد، دانشگاه ها، مرکز تحقیقاتی و پژوهشی و سایردستگاه های اجرایی ضامن ومجری ایجاد این زیرساخت ها می باشند.

 از این رو برگزاری استارتاپ ویکندی بامحوریت گیاهان دارویی در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد برنامه ریزی گردید تا در راستای  برگزاری موفق برنامه های پیشین باشگاه پژوهشگران و نخبگان و بازتاب بسیار گسترده آن در دانشگاه های کشور و با بهره گیری از تجارب گذشته ، اساتید بزرگوار دانشگاه های معتبر و نهادهای علمی پژوهشی مرتبط و حامیان ارجمند، فرصتی مناسب جهت تبادل ایده های نو، خلاقیت و نوآوری همراه با ارائه ی یافته های پژوهشی علمی در زمینه کارآفرینی، کسب و کار پر رونق، درآمدزایی بالا و گردهم آوردن صاحب نظران، انديشمندان، دانشگاهيان، سياست گزاران و مديران، سازمانهاي ذي ربط، متخصصان و علاقه مندان مباحث گیاهان دارویی و کارآفرینی می باشد. برگزاري اين کنفرانس امكان تبادل نظر و ايجاد ارتباط علمي با دانشگاه های دیگر کشورومراكزتخصصي و تحقیقاتی کشور و جهان درزمينه مفاهيم مشترك ایده پردازی، ایجاد کسب و کار پر رونق وسايرموضوعات مرتبط با محورهاي کنفرانس را فراهم می سازد. بر اين اساس، دبیرخانه ریاست این رویداد شیرین کارآفرینی با افتخار از تمامي متخصصان، كارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمي، تحقيقاتي ،صنعتی و کلیه علاقمندان دعوت مي نماید با شرکت در برنامه های متنوع اين استارتاپ ویکند در اين رويداد مهم مشارکت نموده وبا ارائه جدیدترین ایده های خلاق خود، زمينه دستيابي به اهداف فوق را فراهم سازند.

رییس رویداد

دکتر اعظم بیگی خردمند